Публічна бібліотека імені Євгена Чикаленка Куяльницької сільської ради
Меню сайту
Календар свят
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Друзі сайту

Правила користування центральною  бібліотекою КУ "Публічна бібліотека імені Євгена Чикаленка Куяльницької сільської ради"

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу”, "Типових правил користування бібліотеками в Україні” , Статуту бібліотеки, іншої регламентуючої документації.

1.2. Правила користування бібліотекою регулюють відносини бібліотеки з користувачами, визначають їх права і обов’язки.

1.3. Бібліотека у порядку, передбаченому її Статутом, визначає зміст, напрями і конкретні форми своєї діяльності.


2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, який досяг 14-річного віку, отримав паспорт, має право на користування бібліотекою.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Підприємства, установи, організації мають право на одержання бібліотечних послуг, в т.ч. платних, на договірних засадах.

2.4. Користувачі бібліотеки мають право:

· безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;

· безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

· безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;


· користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

· брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.5. Право користування відділом районного абонемента надається користувачам, які зареєстровані за місцем проживання у м. Котовську та Котовському районі.
2.6. Користувачі мають право одержати з відділу районного абонемента одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 10 днів. На прохання користувачів він може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів, але не більше 2-х разів підряд. Для оформлення продовження терміну користування необхідно пред’явити видання бібліотекарю.

2.7. Документами, одержаними у читальних залах, читачі мають право користуватися тільки в приміщенні бібліотеки (окрім випадків, зазначених в прейскуранті цін на додаткові платні послуги). Кількість бібліотечних документів, що одноразово видається у читальних залах обмежується 10-ма примірниками.

Надання комп’ютерних та Інтернет-послуг визначається окремими "Правилами”.

2.8. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки з дозволу бібліотечних працівників , якщо вони записані у формулярі.

2.9. Рідкісні та цінні документи, видання, сформовані у теках, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальних залах.

2.10. При наданні користувачам додому документів, які мають підвищений попит, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. Якщо одержані в такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то такі кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

2.11. У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА, сплативши вартість поштових витрат. Користувачі мають право замовити по МБА одноразово не більше 5-ти документів.

2.12. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися тільки її читальними залами.

2.13. Користувачі мають право на отримання додаткових платних послуг відповідно до "Положення про платні послуги, що надає Центральна районна бібліотека  та прейскуранту цін на них, затверджених Котовською районною радою.

2.14. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.


3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, фотокартку, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою , підписують зобов’язання їх виконувати, надають відомості для заповнення реєстраційної картки (у відділі абонемента – для заповнення читацького формуляра).


Про зміни в анкетних даних користувач повинен обов’язково повідомити бібліотеку

3.2. Перереєстрація користувачів здійснюється щорічно за наявності паспорта або документа, що його замінює.


3.3. Видача літератури здійснюється шляхом самостійного вибору на відкритому доступі до фондів. Користування фондами дозволяється тільки читачам бібліотеки. Читач зобов’язаний не порушувати порядок розстановки видань на полицях відкритого доступу.


3.4. За несвоєчасне повернення видань стягується пеня .

У разі неповернення видань на користувача направляється позов до судових органів.

3.5. Книжковий формуляр є документом , який засвідчує дату , факт видачі та повернення видань.

3.6. Користувачі розписуються на книжковому формулярі за кожний примірник видань, отриманих у відділі абонемента. При поверненні видань ставиться відмітка бібліотекаря.

3.7. Видача документів користувачам припиняється за 30 хвилин до закриття відділів. Користувачам потрібно повернути видання бібліотекарю не пізніше, як за 15 хвилин до закриття відділів.

3.8. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитись до фондів та майна бібліотеки. При одержанні бібліотечних видань читачі повинні перевірити кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданнях відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несуть користувачі.

3.9. Користувачі, які втратили або зіпсували документ з фонду бібліотеки, повинні замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.10. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА, користувачі за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинні замінити його аналогічним документом (чи копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

3.11. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані і неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

3.12. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.13. Користувачі, які порушують правила користування бібліотекою, позбавляються права відвідувати її на один рік.4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів.

Бібліотека зобов’язана:

· Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні;

· створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи користувачів в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

· дбати про культуру обслуговування користувачів;

· формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

· задовольняти їх потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

· систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

· враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

· не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

· створювати бібліотечні ради;

· звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю .

Правила обговорені у колективі та прийняті радою при директорі.

Вхід
Посилання
Блог Публічної бібліотеки ім. Є. Чикаленка Публічна бібліотека імені Євгена Чикаленка Куяльницької сільської ради Публічна бібліотека імені Євгена Чикаленка Куяльницької сільської ради
Архів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright ЦБС © 2024
Безкоштовний хостинг uCoz