Публічна бібліотека імені Євгена Чикаленка Куяльницької сільської ради
Меню сайту
Календар свят
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Друзі сайту

Історико-документальні твори Богдана Сушинського в авторському фонді ЦБ

 

 

Сушинский, Богдан Иванович. Казаки Людовика XIV / Б. И. Сушинский. - К.: Арий, 2020. - 352 с.: илл. - (Тайны истории)

В основу остросюжетного романа-эссе "Казаки Людовика XIV" положены исторические факты, связанные с участием украинских казаков в Тридцатилетней войне (1618-1648) на стороне Франции. Причем, автора интересуют не столько сами боевые действия, сколько все те интриги при польском и французком королевских дворах, которые привели сначала к тайным переговорам в Париже между представителями казачеста и руководителями Франции, а затем и к прибытию в эту страну казачьих полков. 

 

 

 

 

Сушинський, Богдан Іванович. Князі та полководці Стародавньої України / Б. І. Сушинський. - О.: "Видавничий дім КВФ", 2005. - 512 с.

Сушинський, Богдан Іванович. Князі та полководці Стародавньої України у 3-х т. Т. 2: XI - XII століття / Б. І. Сушинський. - О.: Астропринт, 2013. - 560 с.

«Князі та полководці Стародавньої України ІХ - ХІ століть» - унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу - всього 57 імен - військових та громадсько-політичних діячів Стародавньої України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну історію нашої Вітчизни.

Характерною ознакою есе є те, що автор відходить від традиційних «виразно класичних», а також виразно проросійських чи пропольських оцінок діянь князів і полководців, утверджуючи при цьому «український погляд» на безперервність становлення і розвитку української нації та української державності, від першооснов її - до сьогодення, і вступаючи при цьому в безпосередню чи опосередковану полеміку з деякими зарубіжними та вітчизняними істориками.

 

Сушинський, Богдан Іванович. Князі та полководці Стародавньої України. Том I / Б. І. Сушинський. - К.: Арій, 2016. - 472 с.: іл.

Сушинський, Богдан Іванович. Князі та полководці Стародавньої України. Том II / Б. І. Сушинський. - К.: Арій, 2016. - 560 с.: іл.

«Князі та полководці Стародавньої України ІХ - ХІ століть» - унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу - всього 57 імен - військових та громадсько-політичних діячів Стародавньої України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну історію нашої Вітчизни.

Характерною ознакою есе є те, що автор відходить від традиційних «виразно класичних», а також виразно проросійських чи пропольських оцінок діянь князів і полководців, утверджуючи при цьому «український погляд» на безперервність становлення і розвитку української нації та української державності, від першооснов її - до сьогодення, і вступаючи при цьому в безпосередню чи опосередковану полеміку з деякими зарубіжними та вітчизняними істориками.

 

Сушинський, Богдан Іванович. Козацька Україна: "Хмельниччина" / Б. І. Сушинський. - О.: "ВМБ", 2004. - 560 с.

«Козацька Україна: Хмельниччина» — це глибоке, аналітичне осмислення великої кількості документальних джерел, свідчень хроністів, очевидців та літописців; багатьох вітчизняних та зарубіжних досліджень, пов’язаних з однією із найславетніших і, водночас, найтрагічніших сторінок української історії, відомої під назвою «Хмельниччина». Це — перша праця, в який всеосяжно і правдиво — відкидаючи будь-яку класову, національну, релігійну чи політичну заангажованість — відтворено особистість самого Хмельницького; проаналізовано і розкрито «Хмельниччину» не лише як певний період, пов’язаний із Визвольною війною (1648–1654) та діяльністю Б. Хмельницького, але й як певне явище, як прояв національної психології, національного характеру, тієї української бездержавницько-політичної традиції, грозове відлуння якої сягає наших днів.

 

 

Сушинський, Богдан Іванович. Козацькі вожді України: історія України в образах її вождів та полководців XV - XVI століть  / Б. І. Сушинський. - О.: Маяк, 2006. - 56 с. - (Шкільна програма)

«Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХV-ХІХ ст.» — унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу — всього 205 імен! — військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни. Характерною ознакою есе є те, що письменник відходить від традиційних «виразно класових», а отже, упереджених оцінок діянь багатьох українських полководців. Об’єктивно аналізуючи військову та політичну ситуації, в яких їм доводилося діяти, автор нерідко вступає в полеміку з деякими істориками, знімаючи з українських лицарів давнє тавро «зрадників», «відступників», відкидаючи неприпустимий тон зверхності при оцінці ролі в нашій історії окремих її постатей.

 

 

Сушинський, Богдан Іванович. Козацькі полководці. Шаблями писаний літопис / Б. І. Сушиньский. - К.: Арій, 2020. - 352 с.: іл. - (Таємниці історії)

У цьому унікальному виданні подано історико-літературні есе про відомих, маловідомих або й зовсім невідомих широкому загалу військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну й водночас славну історію нашої Вітчизни.
 

 

 


 

Сушинський, Богдан Іванович. Кульчиці: величне гніздів'я гетьманів: історичні есе / Б. І. Сушинський. - О.: Астропринт, 2013. - 208 с.

До книжки увійшли історичні есе, присвячені діяльності народжених у Кульчицях на Львівщині гетьманів: Петра Сагайдачного, Марка Жмайла та Павла Павлюка (Бута); а також запорізького козака, який прославився при обороні Відня 1683 року, Юрія Кульчицького, і пов'язаного з Кульчицями гетьмана Івана Сулими. Автор творив свою книгу, грунтуючись на літописних відомостях, а також на дослідженнях істориків, матеріалах стародруків та старовинних документах.

 

 

 

Сушинський, Богдан Іванович. Лицарі приморського степу. Історія Чорноморського козацтва XVIII - XX  століть: історичне дослідження-есе  / Б. І. Сушинський. - О.: "Словянія XXI", 2000. - 168 с.

"Лицарі приморського степу. Історія Чорноморського козацтва XVIII - XX  століть" є першою у світі історією Чорноморського козацтва, в якій висвітлюються усі етапи становлення цього війська від дня його заснування і до сьогодення. Широко використовуючи вже існуючі джерела і дослідження, автор вперше вводить в дослідницький обсяг майже всі існуючі на цей час документи, котрі відтворюють процес відродження Чорноморського козацтва за часів Незалежності України; розмірковує над долею козацтва, його традиціями і проблемами адаптації в суспільстві XXI століття.

 

 

Сушинський, Богдан Іванович. Львівський Ставропігіон: між минувшиною і вічністю. Історія Львівського Ставропігіону  / Б. І. Сушинський. - Львів: "Ставропігіон", 2008. - 496 с.

"Львівський Ставропігіон: між минувшиною і вічністю" - це перша історія заснованого у 2001 році Університету "Львівський Ставропігіон", який, хоч і вважається одним із наймолодших університетів Незалежної України, водночас є науково-педагогічним і громадсько-духовним спадкоємцем, ще в XV столітті започаткованої Львівської братської школи та заснованого у XVIII столітті Ставропігійського інституту. Автор монографії простежує становлення цього закладу в перші роки його існування, а також історію відродження Львівського Ставропігійського Братства. Автор вводить в науковий обіг чимало документів, фактів, свідчень фундаторів та сучасників цього процесу.

 

 

 

Сушинський, Богдан Іванович. Міфи та містифікації / Б. І. Сушиньский. - К.: Арій, 2020. - 352 с.: іл. - (Таємниці історії)

Історичний розвиток будь-якого народу неминуче супроводжується низкою міфів, творцями яких стають несумлінні автори або занадто «сумлінні» містифікатори. Саме цим явищам і присвячені історії автора. Полемічні нотатки на полях давнописів, наукові розвідки, критичні роздуми над історичними екскурсами та ін.

 

 

 

 

Сушинський, Богдан Іванович. Міфи та міфотворці / Б. І. Сушиньский. - К.: Арій, 2020. - 352 с.: іл. - (Таємниці історії)

Історичний розвиток будь-якого народу неминуче супроводжується низкою міфів, творцями яких стають несумлінні автори або занадто «сумлінні» містифікатори. Саме цим явищам і присвячені історії, пов'язані з фальшивими щоденниками фюрера і з фальшивим імператорським посланням (грамотою) з ватиканського архіву - "Костянтинів дар", атакож "Хто ви, нащадки Марії Магдалини?", "Таємниця "Манускрипту Войнича", "Містика "диявольської колоди", "Музи Шевченка: істинні і примарні", у яких автор розвінчує численні плітки і містифікації.

 

 

 

Сушинский, Богдан Иванович. Одесса: история, написанная столетиями: историческое эссе / Б. И. Сушинский. - Одесса, 2008. - 96 с.

Перед вами – историческое эссе, посвященные многовековой истории города Одессы и Украинского Причерноморья. В них рассмотрены и осмыслены многие свидетельства и версии, касающиеся даты основания Качибея – Одессы, различных наименований нашего города, а также связанных с ним событий. Книга, которая является сокращенным вариантом большой исследовательской работы известного писателя и автора многих исторических исследований, академика Богдана Сушинского, рассчитана на студентов и преподавателей вузов, колледжей, краеведов, всех, кто интересуется историей нашего края, историей Украины.

 

 

Сушинський, Богдан Іванович.  Польський пілот із Кодими: документальна повість / Б. І. Сушинський. - О.: Астропринт, 2013. - 80 с.

У історичному есе "Польський пілот із Кодими" автор відтворює життєвий шлях славетного польського пілота-аса часів Другої Світової війни Станіслава Скальського. Народитися цьому польському генералові, людині складної долі, судилося в чудовому українському містечку Кодимі, що на Одещині, а раннє дитинство і шкільні літа його минали в старовинному галицькому місті Збаражі та волинському місті Дубні. Богдан Сушинський не лише досліджує життєвий шлях польського пілота, але й відтворює зусилля земляків аса, спрямовані на увічнення його пам'яті.

 

 

 

Сушинський, Богдан Іванович. Славетні жінки Стародавньої України: Історичні есе / Б. І. Сушинський. - О.: Астропринт, 2015. - 348 с.

До нової книжки відомого письменника увійшли есе, присвячені діяльності жінок Княжої Доби української історії. Грунтуючись на літописних відомостях, а також на дослідженнях істориків, матеріалах стародруків та старовинних документах, автор, перу якого належить двотомне видання "Князі та полководці Стародавньої України", створив цикл есе про славетних українок, переважна більшість яких досі залишалися невідомими читацькому загалу, тому що ніколи не ставали героїнями окремих наукових досліджень чи історичних нарисів.

 

Сушинський, Богдан Іванович. Слово про Скит Манявський: історія Скиту Манявського XVII - початок XXI століть - на тлі християнського світу / Б. І. Сушинський. - Коломия: Вік, 2012. - 336 с.

В есе «Слово про Скит Манявський» — відтворюється історія одного з найдавніших в Україні православних монастирів — Скиту Манявського, відродженого в передгір’ї Карпат уже в роки Незалежної України Автор його — відомий письменник та вчений, автор понад 50 книжок, академік Богдан Сушинський уперше осмислив події, пов’язані з цим чернечим оплотом Православ’я та життям засновника його, ієромонаха Іова Княгиницького, — на широкому тлі утвердження християнства, зокрема взаємини між двома гілками його, Католицизмом та Православ’ям, і трагічних спроб єднання їх на засадах Брестської унії. Грунтовно розглянуто автором і всі аспекти, пов’язані з визначенням місця поховання гетьмана І.Виговського.

 

 

Сушинский, Богдан Иванович. Империя зомби / Б. И. Сушинский. - К.: Арий, 2020. - 352 с.: илл. - (Тайны истории)

Речь идет о событиях, связанных с созданием в подземной базе войск СС «Лагерь дождевого червя», в некоторых документах еще именуемой «СС­Франконией», секретной «Лаборатории призраков» с ее «зомби­моргом». Главной задачей сотрудников этого заведения являлось познание афро­гаитянского религиозного культа вуду, а значит, и практики ритуального зомбирования, позволявшего сотворять идеальных воинов­зомби и новоявленных зомби­рабов рейха.

 

 

 

Сушинский, Богдан Иванович. Операция "Великий Герман" / Б. И. Сушинский. - К.: Арий, 2021. - 352 с.: илл. - (Тайны истории)

Сценарій агонії Третього рейха міг би виявитися зовсім іншим, якби фюрер прийняв пропозицію рейхсмаршала Германа Герінга і передав йому, як офіційному наступнику, всю повноту влади в країні. Однак Гітлер оголосив його зрадником і позбавив усіх армійських і адміністративних посад.

 

 

 

 

Сушинский, Богдан Иванович. Операция "Рейх-Атлантида" / Б. И. Сушинский. - К.: Арий, 2019. - 352 с.: илл. - (Тайны истории)

Две истории этой книги посвящены самым захватывающим и в то же время наиболее засекреченным и обсуждаемым сейчас тайнам Третьего рейха. В их основе - версии о секретной экспедиции к берегам Антарктиды, организованной в 1938—1939 годах по приказу Гитлера, на борту специально оборудованного германского ледокольного авианосца «Швабенланд» и о строительстве уже в годы Второй мировой войны таинственной военной «Базы-211» германских войск в Антарктиде и создания там Четвертого рейха, именуемого «Рейх-Атлантидой». 

 

 

 

 

Сушинский, Богдан Иванович. События, удивившие мир. XX век / Б. И. Сушинский. - К.: Арий, 2021. - 352 с.: илл. - (Тайны истории)

Сборник эссе повествует о тех исторических событиях прошедшего века, которые стали знаковыми и коротые в значительной степени интриговали цивилизованное общество. В частности - документы и размышления, связанные срезонансным секретным докладом Никиты Хрущева на XX съезде КПСС, советско-финская война 1939-1940 годов, пакт "Молотова - Риббентропа" с его секретным протоколом, создание в 1944 году американских авиабаз в Украине, экспедиция к Южному полюсу британского капитана Роберта Скотта.

 

 

 

Сушинский, Богдан Иванович. Третий Рейх. Судный день генерала Власова: роман-эссе / Б. И. Сушинский. - К.: Арий, 2020. - 352 с.: илл. - (Тайны истории)

В основу романа—эссе легли события, связанные с одной из наиболее проблемных для исследователей фигур Второй мировой войны — генерала Андрея Власова, создателя и командующего Русской освободительной армии, а также председателя Комитета освобождения народов России. Писатель прослеживает жизненный путь генерала: от гибельных для его 2-й ударной армии волховских болот до эшафота, на который он взошел по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР. 

 

 

 

Сушинский, Богдан Иванович. Третий рейх. Африканский конвой / Б. И. Сушинский. - К.: Арий, 2019. - 352 с.: илл. - (Тайны истории)

Две истории этой книги посвящены одной из самых загадочных и наиболее интригующих тайн Третьего рейха. В основе первой - события, связанные с Африканским морским конвоем, которым гитлеровский фельдмаршал Роммель увез несметные сокровища, награбленные его войсками в Северной Африке, след которых теряется в Средиземном море. В основе второй - исторические версии о послевоенных поисках «сокровищ Роммеля» и борьбе различных влиятельных организаций за право обладания ими.

 

 

 

Сушинский, Богдан Иванович. Третий рейх. Заговор генералов / Б. И. Сушинский. - К.: Арий, 2020. - 352 с.: илл. - (Тайны истории)

В основе сюжета - реальный факт: покушение на Гитлера 20 июля 1944 года. Специально изготовленное для этого взрывное устройство принес в ставку фюрера «Волчье логово» полковник, граф Клаус фон Штауффенберг. Он входил в группу заговорщиков, костяк которой составляли генералы армии резерва сухопутных войск и некоторых групп армий вермахта. Путчисты намеревались убрать с политической арены не оправдавшего их надежд Гитлера, заключить мир с западными странами и, прекратив кровопролитную войну, уберечь, таким образом, свою страну и нацию от «красного нашествия».

 

 

Сушинский, Богдан Иванович. Третий рейх. Шпионская афера века / Б. И. Сушинский. - К.: Арий, 2020. - 352 с.: илл. - (Тайны истории)

У 1937 році сталася катастрофа найбільшого дирижабля в світі «Гінденбург». Із ним загинула й ціла галузь будування дирижаблів не лише Третього рейха, але й усього світу. Що це було: техногенна катастрофа чи диверсія?

 

 

 

 

Сушинський, Богдан Іванович. Шлях України: Нація і національна ідея: роман-есе / Б. І. Сушинський. - Львів: "Добра справа", 2004. - 189 с.

В книзі — мудре, образне, філософськи наснажене СЛОВО сприяє глибинному осмисленню історії нашого народу, пробуджує його національну свідомість і самоповагу, відроджуючи при цьому істинно український патріотизм, твердість волі й аристократизм духу, й освячуючи віру у свій народ та нашу з вами здатність, в ім`я його, до самопожертви.

 

 

 

 

Сушинский Б. И. Штаб переворота - гостинница "Москва": интервью / Б. И.  Сушинский, ред. Т. В. Мельникова. - Одесса: ОКФА, 1997. - 40 с.

Беседа Б. И. Сушинского с племянницей бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, ныне русской эмигранткой в США Любовью Брежневой.

Вхід
Посилання
Блог Публічної бібліотеки ім. Є. Чикаленка Публічна бібліотека імені Євгена Чикаленка Куяльницької сільської ради Публічна бібліотека імені Євгена Чикаленка Куяльницької сільської ради
Архів
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Copyright ЦБС © 2024
Безкоштовний хостинг uCoz